ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 9 results.
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013