ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ณวันที่ 30 กันยายน 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ต.ค.2560 - มี.ค.2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2560 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ไม่มีข้อมูล ภายในระบบ..
[กระดานสนทนาทั่วไป]  |   ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
โดย   admin

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013