ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 (เดือน ต.ค.2561-มี.ค.25
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.2561)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2561 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ไม่มีข้อมูล ภายในระบบ..
[กระดานสนทนาทั่วไป]  |   ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
โดย   admin

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013