ประเภท : สถิติการเงิน 13 เมษายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 มกราคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 พฤศจิกายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 พฤศจิกายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงิน เม.ย.-ก.ย.2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 (เดือน ต.ค.2561-มี.ค.25
[กระดานสนทนาทั่วไป]  |   ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
โดย   admin

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013