ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป บริเวณหน้าบ้านนางเมิน มิตรจิต

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013