ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.2 ต.สะพานไกร อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013