ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ อบต.โรงเข้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013