ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013