การประมูลจัดจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เข้าพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013