เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตคลองน้ำสายจากถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลลาดโพธิ์ฯ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดคลองคอนกรีตคลองน้ำ  สายจากถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ 2 ตำบลลาดโพธิ์ฯ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization