แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ม.5 ต.โรงเข้ ถึง ม.1 ต.โรงเข้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ม.5 ต.โรงเข้ ถึง ม.1 ต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization