แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองตาพูน ม. 1 บ้านท้ายหลวง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แจ้งตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองตาพูน ม. 1 บ้านท้ายหลวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013