แจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรัปบรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง

 ประเภท : ข่าวพัสดุ

แจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยกบ้านนางเช้า หมู่ 1 บ้านท้ายหลวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013