ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013