ขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้   ขอเชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization