โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่่าใช้จ่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จะดำเนินการโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  ในวันที่ 7  มิถุนายน  2565 โดย วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรีจะมาบริการตัดผมชาย-หญิง ให้กับประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ณ  อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตั้งแต่เวลา  9.00 น. - 12.00  น.  จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ และเชิญ่ชวยให้มารับบริการตัดผม ชาย-หญิงและสมัครเรียนอาชีระยะสั้นได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization