กิจกรรมออกตรวจเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขี้หมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ออกตรวจเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับขี้หมูส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013