กิจกรรมการปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  นายไพฑูรย์  สีรุ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมการปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization