ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ  ศาลากลางหมู่บ้านวังบัว ต.ลาดโพธิ์ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013