การลด แยกขยะให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากต้นทางที่บ้านของท่านนะคะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การลด แยกขยะให้มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากต้นทางที่บ้านของท่านนะคะ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013