ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

 ประเภท : ข่าวภาษี

ขอขยายเวลาประกาศรายการบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภ.ด.ส.3/4 ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization