โครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 14 กันยายน 2563

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013