กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ คลองเหมืองหาม หมู่ที่ 4 ต.ลาดโพธิ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013