เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ทำบุญ ฟังธรรม ชำระจิต

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายไพฑูรย์  สีรุ้ง  นายก อบต.โรงเข้ พร้อมด้วยพนักงาน สมาชิกสภา อบต.โรงเข้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ทำบุญ ฟังธรรม ชำระจิต ร่วมกับอำเภอบ้านลาด วันที่ 12 มิ.ย.2562  ณ วัดดอนกอก ตำบลโรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013