โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

อบต.โรงเข้ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013