กิจกรรม "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่" เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเชิงรุก ร่วมกับอำเภอบ้านลาดและหมวดรักษาความสงบที่ 1 ร้อยรักษาความสงบจังหวัดเพชรบุรี มณฑลทหารบก ที่ 15 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ลาดโพธิ์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013