ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน ม.2 บ้านนาฉอก

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรปาหมู่บ้าน  ม. 2 ต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013