ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกำนันเสน่ห์ ลบถม ม.2ต.โรงเข้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำนันเสน่ห์  ลบถม  ม. 2 ต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013