ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดคลองจากบ้านนางเมือง ประเทืองทิน ถึงบ้านนางเหมือน กองชิต ม.2 ต.ลาดโพธิ์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง  โครงการก่อสร้างคอนกรีตดาดคลองจากบ้านนางเมือง ประเทืองทิน ถึงบ้านนางเหมือน กองชิต ม.2 ต.ลลาดโพะิ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013