ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้า่นนางจำเนียร ม่วงสวาสดิ์ พร้อมฝังท่อข้ามคลองปากง่าม ม.4 ต.ลาดโพธิ์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางจำเนียร ม่วงสวาสดิ์ พร้อมฝังท่อข้ามคลองปากง่าม ม.4 ต.ลาดโพธิ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013