ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง(สัญญาแนบท้ายแก้ไขเพิ่มเติม เลขที่ 9/2561

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง(สัญญาแนบท้ายแก้ไขเพิ่มเติมเลขที่ 9/2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013