ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนเรีตเสริมเหล็ก ดาดคลองสายบานไร่มาบ-ดอนแจง ม.3 ต.โรงเข้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ดาดคลองสายบ้านไร่มาบ-ดอนแจง ม.3 ต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013