ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดโพธิ์เรียน ม.2 ต.โรงเข้

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เปิดเผยข้อมุลราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดโพธิ์เรียง ต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013