ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงสี ม.2 ต.ลาดโพธิ์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการซ่่อมแซมถนนลูกรังสายหลังโรงสี ม.2 ต.ลาดโพธ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013