ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหินผุปูทับหน้าด้วยลูกรัง ม.1 บ้านท้ายหลวง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรัง หินผุปูทับหน้าด้วยลูกรัง ม.1 บ้านท้ายหลวง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013