ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 บ้านดอนข่อย-ไร่คา

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 2 บ้านดอนข่อย-ไร่คา

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013