ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้้าง ม.1 หนองกาทอง ,ม.3 ดอนแจง ต.โรงเข้ ปี 2559

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ม.1 หนองกาทอง ,ม. 3ดอนแจง ต.โรงเข้

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013