แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายตาลทุย (ม.3บ้านดอนโตนด)

 ประเภท : ข่าวพัสดุ

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายตาลทุย (ม.3บ้านดอนโตนด)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013