แจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญยัง เทียนทอง ม.2 ต.ลาดโพธิ์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แจ้งกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุญยัง เทียนทอง ม.2 ต.ลาดโพธิ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013