แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านดอนแจง

 ประเภท : ข่าวพัสดุ

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านดอนแจง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013