แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนากรวย ม.3 บ้านลาดโพธิ์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฯ บ้านนากรวย ม. 3 ต.ลาดโพธิ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Copyright © 2013