แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) สายหมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง ถึงหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ตำบลโรงเข้ (ครั้งที่ 2่)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตัวยู) 

สายหมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง ถึงหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ตำบลโรงเข้ (ครั้งที่ 2่)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013