ยกเลิกการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตัวยู) สายหมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง ถึงหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้

 ประเภท : ข่าวพัสดุ

ยกเลิกการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก(ตัวยู) สายหมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง ถึงหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลโรงเข้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013