แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จำนวน 12 หมู่บ้าน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จำนวน 12 หมู่บ้าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013