ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ จำนวน 12 เส้นทาง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้  จำนวน 12 เส้นทาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013