เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาลทุย หมู่ที่ 3 บานดอนโตนด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาลทุย หมู่ที่ 3 บานดอนโตนด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013