แจ้งกำหนดการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

แจ้งกำหนดการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บัานวังบัว ครั้งที่  2

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013