ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

 ประเภท : ข่าวพัสดุ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  2562  (เพิ่มเติม)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013