ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ 2 ต.สะพานไกร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบหมุ่บ้าน ม.2 ต.สะพานไกร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013