ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

 ประเภท : ข่าวพัสดุ

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไร่มะขวิด ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว ตำบลลาดโพธิ์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

โทรศัพท์ ​: 032-583019

Copyright © 2013